Związek

Początki ruchu sportowego na ziemiach Środkowego Nadodrza jak i całej Polski wiążą się z rozwojem sokolstwa na początku ubiegłego stulecia. Powstały w 1885 roku Związek Sokołów po zakończeniu pierwszej wojny światowej zaangażował się w akcję propagującą podejmowanie ćwiczeń wojskowych w celu przygotowania się do ewentualnych działań zbrojnych. (Trzeba bowiem pamiętać, że Środkowe Nadodrze nie należało wówczas od państwa polskiego. Nie udało się go włączyć do Polski mimo starań powstańców Babimojszczyzny - tych samych, którzy szkolili się w Związku Sokołów). Były to podstawy dla rozwijającego się sportu. W dwudziestoleciu międzywojennym lekkoatletyka szczególnie rozwinęła się właśnie na Babimojszczyźnie, gdzie już w latach trzydziestych organizowano zawody sportowe, na których konkurencje lekkoatletyczne były główną częścią programu.

Stadion OSiR w Słubicach - rok 1930 Właściwy rozwój lekkoatletyki nastąpił jednak po II wojnie światowej. Warunki panujące na ziemiach zachodnich nie były łatwe. Nie tylko odbudowywał się zniszczony wojną kraj, lecz także przesiedlona z centralnej i wschodniej Polski ludność dopiero odnajdowała się w nowej rzeczywistości. W tych warunkach rozwój lekkoatletyki i sportu w ogóle odbywał się w sposób żywiołowy. Pierwsze organizacje i kluby sportowe powstawały z inicjatywy kolejarzy, którzy przybyli na ziemie zachodnie z głębi kraju, by odbudowywać węzły kolejowe. Już wiosną 1945 roku zakładano kolejowe kluby sportowe. 14 maja 1945 r. powstał klub w Gorzowie Wielkopolskim, 28 maja w Zielonej Górze i 15 czerwca w Zbąszynku. Z czasem dołączyły do nich "Orzeł" Międzyrzecz, "Sulechowianka" Sulechów, "Odra" Wschowa, "Zemszowianka" Lubsko i inne. Najwyższy poziom spośród klubowych sekcji lekkoatletycznych osiągnęły gorzowski "Kolejarz" i nowosolski "Len". Wkrótce też sekcje lekkoatletyczne przystąpiły do poznańskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, który reaktywowano 17.02.1946 r., a te z południowej części regionu do powstałego 6.02. 1946 r. wrocławskiego OZLA. Rozwój sportu osiągnął bardziej unormowany charakter po stworzeniu terenowych rad i urzędów wychowania fizycznego oraz przysposobienia wojskowego. 1 lipca 1947 roku w Zielonej Górze rozpoczęła swą działalność Rada Powiatowa WFiPW.

Kolejne ustawy sejmowe wprowadziły pewne zmiany w organizacji sportu na ziemi lubuskiej. Powiatowe urzędy wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego przekształciły się 1984 roku w inspektoraty kultury fizycznej, by dwa lata później, w 1950 roku, przemianować się w powiatowe komitety kultury fizycznej. Istotne było także powołanie w 1948 roku Delegatury Poznańskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Gorzowie Wielkopolskim, która swoim zasięgiem objęła powiaty: babimojski, gorzowski, gubiński, krośnieński, międzyrzecki, rzepiński, skwierzyński, strzelecki, sulęciński, świebodziński, wschowski i zielonogórski. Rokiem przełomowych zmian był rok 1950. Wtedy to utworzono województwo zielonogórskie (obejmujące wyżej wymienione powiaty województwa oraz powiaty z województwa wrocławskiego: głogowski, kożuchowski, szprotawski, żagański i żarski.) i powołano Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej w Zielonej Górze. Jego pełnomocnikiem został Józef Rutkowski. Rok później powstała Sekcja Społeczna Lekkiej Atletyki przy WKKF, której przewodniczącym został Stanisław Popiel. Wkrótce też Sekcja przejęła kompetencje gorzowskiej Delegatury POZLA. Jej kierownikiem został wówczas Władysław Krężelewski, który przewodniczył jej do roku 1956, kiedy to jej kierownictwo objął inny działacz gorzowski (po przeniesieniu do Zielonej Góry) - Zbigniew Wiśniewski. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych wśród sekcji lekkoatletycznych wyróżniały się: "Kolejarz" Gorzów Wlkp., "Włókniarz" i "Start" Nowa Sól, "Ogniwo" i "Kolejarz" Sulechów, "Unia" Rogoziniec oraz "Kolejarz" i "Stal" Zielona Góra.

Zielona Góra MOSiR Stadium

Rok 1956 przyniósł kolejne zmiany. Społeczne sekcje komitetów kultury fizycznej i kół powrotnie przekształcały się w związki sportowe i kluby. 3 marca 1957 roku powstał Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze. Jego prezesem został Zbigniew Wiśniewski. Wiceprezesem ds. sportowych został Józef Siwak, który po przeniesieniu się Wiśniewskiego do Szczecina w 1959 roku kierował Związkiem do końca jego kadencji. Dnia 4 grudnia 1960 roku odbyły się kolejne wybory zarządu OZLA. Jego prezesem obrano Józefa Siwaka, który pełnił te funkcję do końca 1967 roku.

Back to Top